Członkostwo

CO MOŻESZ ZYSKAĆ PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU:

1. Znajdziesz się na stronie internetowej na liście „Gabinetów przyjaznych dziecku”.

2. Otrzymasz pełne wsparcie merytoryczne dotyczące scenariusza pierwszej wizyty.

3. Dostaniesz Certyfikat Gabinetu Przyjaznego Dziecku.

4. Zyskasz zaufanie dziecka i przychylność rodziców.

Skoro zaufało Ci dziecko, dorośli chętniej przyjdą do Twojego gabinetu po poradę stomatologiczną.
To oznacza nowych pacjentów.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU NIE ŁĄCZY SIĘ Z ŻADNYMI KOSZTAMI.

Celem programu jest poprawa stanu zębów dzieci poprzez zmianę wizerunku stomatologa
oraz promocja lakowania jako metody profilaktyki próchnicy.

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Wypełnij formularz